Wrocław: ul. Hubska 4
ul. Buforowa 2

tel. 796 413 313

Godziny pracy:
poniedziałek - sobota  9 - 17

Jeżeli nie zalecił tego producent, a pojazd w dalszym ciągu ma gwarancję możemy zrezygnować z wymiany. Jednakże każde odstąpienie od wymiany powinno być konsultowane z klientem, bądź ewentualnie z autoryzowanym serwisem. Są też takie pojazdy gdzie filtr-osuszacz i skraplacz są całością. Wówczas wymiana wiązałaby się z dużym nakładem pracy i sporymi kosztami, dlatego kompletna wymiana nie jest konieczna. Wówczas zaleca się wymianę, co trzy bądź cztery lata. Jeżeli natomiast układ klimatyzacji jest nieszczelny albo brakuje czynnika chłodniczego wymiana jest konieczna bez względu na wiek.